Kranio-Sakral Terapi

Denne terapiform består i at anvende lette tryk og greb på specielle steder på hovedet, ryggen og korsbenet. Disse steder på kroppen betegnes “Det Kranio-Sakrale system”, nærmere bestemt ved kraniet, rygsøjlen, korsbenet og halebenet. Inden i disse knogler er centralnervesystemet som består af hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne.

Hvis nogle af knoglerne i Kranio-Sakral systemet har forskubbet sig kan der opstå spændinger i leddene mellem knoglerne. Kroppen vil udvise en stressreaktion. Symptomerne på spændingerne og stressreaktionen er meget lange.

Ved Kranio-Sakral terapien løsnes spændingerne i Kranio-Sakral systemet. Dermed fjernes årsagen til symptomerne og der mærkes hurtigt en markant bedring i patientens tilstand. Ved flere behandler forsvinder symptomerne ofte helt.

Jeg kombinerer altid Kranio-Sakral terapi med Zoneterapien, hvilket giver en bedre helhedsbehandling. Se også afsnittet om Zoneterapi.

Selve behandlingen begyndes på kraniet, efterfulgt af teknikker på korsbenet og afsluttes med zoneterapi, så man kommer hele vejen rundt på en behagelige og afslappende måde.